Publisert Legg igjen en kommentar

Vet du hvilke førerkort som er gyldig og ikke?

sertifikat for personbil

Vet du hvilke førerkort som er gyldig og ikke?

I Norge har vi flere typer førerkort. Faktisk er det 6 typer førerkort som er gyldige i dag. Ved begynnelsen av 2020 ble ett førerkort ugyldig, mens en helt ny type førerkort har nå blitt gyldig. Her finner du en enkel oversikt:

 • Grønn bok (produsert fram til 1979)UGYLDIG – Denne type førerkort er fra 01.01.2020 ikke lenger gyldig. Det grønne førerkortet fikk inntil 10 års gyldighet. Det betyr at seneste utløpsdato i et grønt førerkort kan være 1.april 1989. Fra 2. april 1982 gikk vi fra 10 års gyldighet på førerkortet til at det ble gyldig til 100-årsdagen. Grønne førerkort som har påført gyldighetsdato 2. april 1982 eller senere, fikk automatisk gyldighet til 100-årsdagen for lette klasser (klasse 1, 3 eller 4). 
 • Wien-førerkortet (produsert 1979-1997) – Det er to typer Wien-førerkort. Navnet Wien-modell tilbakeføres til Wien-konvensjonen 1968 om vegtrafikk som fastsetter utformingen. Førerkortet (N3) er en plastlaminert, rosa papirmodell i A7-format hvor de internasjonale førerkortklassene angis med kombinasjoner av bokstavene ABCDE, produsert fra mars 1989-ut 1997.
 • EØS førerkort (1998-I dag) – Det finnes tre ulike typer av dette førerkortet i kredittkortformat. Det ble utstedt ulike varianter i 1998, 2013 og 2018. Disse førerkortene er gyldige i hele EØS-området og i Sveits. Førerkortets format, materiale og layout er fastsatt av EU, mens den grafiske utformingen er nasjonal. Førerkortet er felles for bokmål og nynorsk. Førerkort for lette førerkortklasser (AM,A1,A2, A, B1, B, BE,S,T) er gyldig i inntil 15 år fram til du fyller 75 år. Førerkort for tunge førerkortklasser (C1,C1E,C,CE, D1,D1E,D,DE) er gyldig i inntil 5 år fram til du fyller 70 år. Utløpsdatoen for selve førerkortet står på kortets framside dersom du kun har lette førerkortklasser. Dato for førstegangserverv og utløpstid for hver enkelt førerkortklasse er oppført på baksiden av førerkortet. Det er utløpsdatoene på baksiden som regulerer hvor lenge du har lov å kjøre.
 • Digitalt førerkort – NYTT – Det siste nye er at du nå kan laste ned ditt eget digitale førerkort! Appen «Førerkort» kan brukes istedenfor ditt fysiske førerkort for kjøring i Norge. Blir du stoppet i kontroll må du vise gyldig førerkort, men du kan velge om du vil ha med deg ditt digitale eller fysiske førerkort. Det er ikke nødvendig å ha med begge. Du kan ikke forvente at det blir godkjent som legitimasjon i andre tilfeller. Det er heller gyldig som legitimasjon utenfor Norge. Her kan du laste ned appen «Førerkort»
Digitalt førerkort
Eksempel på hvordan det digitale førerkortet ser ut.
Publisert 5 kommentarer

Nå blir det vanskeligere å jukse!

Statens vegvesen utvikler i disse dager et helt nytt teorisystem som som enkelt skal kunne brukes for alle slags førerkort. Målet er å sikre at de som tar teoriprøven faktisk kan det de skal. Håpet er bedre sjåfører og færre ulykker.

Prosjektet startet i fjor høst og skal lanseres i løpet av 2020. Det skal støtte alle typer førerprøver.

Høy strykprosent

Selv om det har vært gjort mange endringer på teoriprøven, er det trolig mange som møter opp uten å lese, for å sjekke hvor vanskelig testen er.

Slik systemet er nå, har man flere valg, der ett er det riktige. Har man flaks, kan man klare teoriprøven uten å lese og uten å kunne det som er nødvendig for å være en trygg medtrafikant. I 2018 besto under halvparten av de som gikk opp til teoriprøven. Tre år tidligere var tallet 62 prosent. I samme periode er det også flere forsøk på juks. I Larvik ble rettsalen for liten da 26 personer ble anmeldt for teoriprøvejuks høsten 2018.

Det nye systemet legger opp til en mye større variasjon i oppgaver og spørsmålsstilling. Denne uforutsigbarheten vil også gjøre det mer lønnsomt å lese hele pensum, fremfor å bare øve seg på å bestå prøven, sier Prosjektleder Gunn Marit Høistad i Statens vegvesen.

Hva betyr dette for deg som leser til teoriprøven? Det er nå viktigere enn noen gang å ha en bred forståelse av teoristoffet. Vi anbefaler å studere en av de kjente teoribøkene du kan få kjøpt i bokhandel, og å øve igjen og igjen på prøvene våre. Husk at du kan øve i forskjellige kategorier: “Øving”, “Eksamen” og “Ekspress”.

Lykke til videre med øvingen!

Kilde: https://www.dinside-no.

Publisert Legg igjen en kommentar

Hva gjør du når du ser blålys i speilet?

Når politi, ambulanse eller brannbiler rykker ut, gjør de dette ofte med blålys på. Vi trafikanter kan fort bli stresset i slike situasjoner. Her har vi samlet noen råd som kan hjelpe deg til å bevare roen og handle riktig i trafikken.

 1. Bevar roen
 2. Følg med på trafikkbildet fremover. Ikke kikk for lenge speilet for å følge med utrykningskjøretøyet, det kan det fort resultere i en ulykke.
 3. Bruk blinklys, signaliser at du skal legge deg inn til siden.
 4. Senk farten, men ikke bråbrems.
 5. Trekk ut til kanten, helst til høyre. Du har lov til å kjøre opp på fortauet, kjøre noen meter over sperrelinja i krysset eller snike deg gjennom en høyresving i krysset for å slippe utrykningsbilen fram. Men sikkerheten må imidlertid ikke settes i fare. Sjekk alltid at det er klar bane.
 6. Ikke stopp midt i en sving. Kjør heller lengre fram før du stanser slik at det går an å kjøre forbi deg.
 7. På firefeltsvei i tett trafikk vil utrykningsbilen ofte foretrekke å legge seg midt mellom filene. Spesielt brannbilene er store og trenger plass for å komme fram. Trekker ut mot høyre hvis du er i høyre fil, og venstre hvis du er i ventre fil.   
 8. Se på utrykningskjøretøyet om sjåføren signaliserer hvor han vil kjøre, for eksempel ved å legge seg midt mellom to filer.

Ved å holde hodet kaldt og å handle riktig i situasjoner med utrykning, kan vi være en medhjelper til det viktige arbeidet som politi, helsevesen og brannvesen gjør daglig.

Publisert Legg igjen en kommentar

Forstå trafikkskiltene

Dette er lettere sagt enn gjort å forstå alle trafikkskiltene. Ja, det finnes jo nesten 300 forskjellige skilt. Hvordan skal man klare å lære alle?

Heldigvis er trafikkskiltene delt inn i gjenkjennelige kategorier som hjelper oss. I dette innlegget har vi laget en enkel oversikt over de forskjellige typer skilt som finnes og hva deres hensikt er.

100 Farlig sving

Fareskilt brukes når en fare kan være vanskelig å oppfatte i tide, eller når en fare er vesentlig større enn det som kan forventes ut fra trafikkforhold, veiutforming eller omgivelser.

204 Stopp

Vikeplikt- og forkjørsskilt regulerer vikepliktforholdene på en strekning eller et sted, som regel i forbindelse med kryss eller innsnevringer.

306.1 Forbudt for motorvogn

Forbudsskilt viser at det gjelder et forbud på en strekning eller et sted, eller at et forbud slutter å gjelde.

406 Påbudt rundkjøring

Påbudsskilt viser at et påbud gjelder på en strekning eller et sted.

509 Sambruksfelt

Opplysningsskilt viser at særlige regler, også en del forbud og påbud, gjelder eller slutter å gjelde for en strekning eller et sted.

626 Overnattingssted

Serviceskilt gir blant annet opplysninger om nødhjelp, veiservice, og severdigheter.

715 Avkjøringsvegviser

Veivisningsskilt gir opplysninger om stedsnavn, virksomheter, veiruter, valg av kjørefelt, valg av vei og avstand til reisemål.

802 Avstand

Underskilt brukes bare sammen med et hovedskilt, og gir nærmere klargjøring, utviding, utfylling eller begrensning av hovedskiltets betydning eller gyldighetsområde.

916 Avstandsmarkering i tunnel

Markeringsskilt gir informasjon om hvordan veien går videre, for eksempel svinger eller hindringer i eller nær veien.

Publisert 4 kommentarer

NYHET: Sjekk ut appen vår!

teoriprøve app
Noen kunder har spurt om vi har en app, men det har vi ikke hatt. Vi har konsentrert oss om å lage et godt grunnlag – nemlig en brukervennlig nettside og varierte teoriprøver. Men nå er tiden moden for å ta steget videre! Du finner derfor appen i Google Play ved å trykke på denne linken (alternativt kan du finne den ved å søke på Bil-teori i Google Play).

Fordelene med en app

Appen inneholder de samme spørsmålene som nettsiden vår, og man får mulighet til å velge blant de samme øvingsmodusene (Eksamen, Øving og Ekspress). Så langt er det helt likt nettsiden, så hva er da fordelen med en app? Jo, det er enklere å komme i gang for de fleste. Alt man trenger å gjøre, er å kjøpe appen, laste den ned og begynne å øve. Man trenger ikke å velge abonnementspakke, og man har en enklere betalingsprosess. Man trenger heller ikke å logge inn på en nettside med brukernavn og et passord man må opprette, man har automatisk tilgang når man har lastet ned appen – enkelt og greit. En annen fordel med appen: Den er ikke begrenset av en tilgangsperiode – den fungerer så lenge du har den. Du kan derfor øve så lenge du vil, uten å måtte betale noe mer. Det kan derfor være en stor fordel å laste ned appen fra man er 16 år, slik at man kan øve parallelt med øvelseskjøringen helt fram til man skal ta teoriprøven hos Statens vegvesen.
Foreløpig finnes appen vår bare i Google Play, men den vil etter hvert bli tilgjengelig i Apples App Store også. Du kan også lese mer om appen vår på denne informasjonssiden.

 

Publisert Legg igjen en kommentar

Har du riktig dekktrykk?

Defekte dekk er ofte resultat av feil dekktrykk. I tillegg påvirker det sikkerheten. For lite luft i dekkene øker stopplengden og svekker kjøreytelsen ved vannplaning. I tillegg vil dekket varmes opp for mye og dermed deformeres, noe som kan skade det.

En annen viktig faktor er effekten på drivstofforbruket. Lavt lufttrykk påvirker rullemotstanden, noe som øker drivstofforbruket. Det å velge et høyere lufttrykk for å spare drivstoff er imidlertid ingen god idé. Det resulterer i dårligere grep og raskere slitasje. Kun når kjøretøylasten økes betraktelig (for eksempel på en bilferie med hele familien og mye bagasje) anbefales et høyre dekktrykk.

Alle bildekk skal ha det lufttrykket som er anbefalt av bilprodusenten. Hva dette er vil variere avhengig av bæreevne og driftsforhold.

Maks dekktrykk står på siden av dekket og infoen kan f.eks være “Max 40 psi”, eller “Max 2,7 bar”.

Det lufttrykket som er oppgitt fra bilfabrikanten refererer til KALDE dekk og må ikke underskrides. Luft fortettes i kulde, så hvis du måler på varme dekk vil lufttrykket være høyere enn på kalde dekk. Av den grunn skal man aldri redusere lufttrykket i varme dekk, for når disse er nedkjølt igjen, vil dekktrykket synke til under det anbefalte.

Publisert Legg igjen en kommentar

11 tips før du kjører over fjellet i vinter

bil-teori.no
Kolonnekjøring kan by på utfordringer selv for erfarne sjåfører

Å kjøre i kolonne kan være utfordrende, men ettersom vi i Norge har mange fjelloverganger som kan være kalde, forblåste og fylt med snø, er det viktig å kunne triksene for å være en god sjåfør også der. Først og fremst, kolonnekjøring brukes ofte på fjelloverganger om vinteren når været er for dårlig til at veien kan holdes åpen permanent i full bredde. Det kan også brukes under veiarbeid, for eksempel i tunneler, for å lede trafikken sikkert forbi et veiarbeidssted, som utgjør en kjørebaneforsnevring, uten fare for veiarbeiderne. På fjelloverganger kan brøytemannskapene avvise trafikanter de forstår kan komme til å få problemer med å bli med i kolonnen. Det kan være personer som ikke har tilstrekkelig varme klær, kjøretøy som har tekniske mangler eller kjøretøy som ikke er tilstrekkelig “skodd” for slik kjøring. En kolonne har alltid en brøytebil eller ledebil både foran og bak kolonnen.

Her har vi samlet noen gode tips for å være forberedt på kolonnekjøring på vinteren.

Før reisen
1) Sørg for å ha nok drivstoff på tanken. Det er ikke bensin- eller ladestasjoner på kolonnestrekningene.
2) Ha lykt, slepetau og snøspade lett tilgjengelig.
3) Det er lurt å ha med mat og varm drikke.
4) Ta med varme klær og vintersko.

Underveis
5) La lufteanlegget forsyne frontruten med kald luft. Det hindrer ising.
6) Bruk nødblink.
7) Har du tåkelys, bruk dem.
8) Hold følge med bilen foran.
9) Prøv å holde jevn hastighet og følg kolonnen.
10) Ikke kjør ut av kolonnen eller forsøk å snu.
11) Hvis du må stoppe eller det blir stopp i kolonnen, må du ikke bevege deg bort fra bilen. Det kan være livsfarlig.

Publisert 2 kommentarer

Ærlighet varer lengst – det straffer seg å jukse på teoriprøven

Flere blir tatt i å jukse på teoriprøven til førerkort. Det lønner seg alltid å øve på riktig måte, da blir du en trygg sjåfør og du kan ha ren samvittighet

TV2.no skrev i september flere saker om personer som blir tatt i juks på teoriprøven til førerkortet.
Dette gjelder folk som har kjøpt seg hjelp til å bestå teoriprøven. Mange oppga manglende øving eller dårlige norskkunnskaper som årsaken til juksingen.

Noen av dem er allerede dømt til fengsel og flere venter på sin tur i retten. Vi hos bil-teori.no er imidlertid glad for at mange andre velger å øve på lovlig vis. Det beste er jo å lese teoribøker og øve til teoriprøven, noe man for eksempel kan gjøre på siden vår. Fortsett med den gode øvingen, og ta teoriprøven med god samvittighet! Da kan du vite at du har øvd så godt du kan, og at du har gjort det på skikkelig vis. Oppmuntre også dine venner til å gjøre dette, slik at ingen jukser på prøven. Vi ønsker å jo tryggest mulig trafikk rundt oss hver dag. 🙂

Her kan du lese mer om hva TV2.no skrev om saken: https://www.tv2.no/a/10097145/

Publisert Legg igjen en kommentar

Våren = øvelseskjøring!

bil i solnedgang

Nå som snøen er borte mange steder i landet, er det mange som tar fatt på øvelseskjøringen. Hvis du er i startgropen, kan det være at du vil ha nytte av det blogginnlegget vi skrev for noen år siden som handlet om øvelseskjøring og teoriprøven. Hvis du har øvelseskjørt en stund, og du har lest på teorien, kan det være at du tenker på teoriprøven og oppkjøring før sommeren starter. Hvem har vel ikke lyst til å sitte bak rattet når sommerferien er i gang! Det er enda noen uker igjen til sommerferien, så hvorfor ikke øve ekstra i ukene fram til det?

Øv på teoriprøvene hos oss fram til sommerferien

Vi tilbyr et innholdsrikt hjelpemiddel som består av flere hundre spørsmål, som er hentet fra alle delene av pensumet til Statens vegvesen. Vi tilbyr også 3 forskjellige øvingsmoduser, slik at du kan øve på den måten du foretrekker. Prøvene er også responsive, eller mobilvennlige, slik at du lett kan ta dem på telefonen eller nettbrettet hvis du ønsker det. Hvis du kjøper gull-pakken vår, får du tilgang i 3 måneder, som skulle være rikelig med tid fram til sommeren. Og hvis du skulle være uheldig å stryke på teoriprøven, gir vi deg en ny tilgangsperiode på 3 måneder, helt gratis (gjelder gull-pakken)! Du finner teoriprøvene ved å trykke her.

Lykke til med øvingen 🙂

Publisert 14 kommentarer

Nye alternativer når du skal ta teoriprøven

skjermdump av teoriprøve-mulighetene på bil-teori

Et godt verktøy er halve jobben, og nå lanserer vi et enda bedre verktøy når du skal øve til teoriprøven, nemlig 3 nye alternativer! Hvis du har kjøpt tilgang til teoritestene våre, kan du nå velge mellom 3 moduser: Øve-modus, eksamen-modus og ekspress-modus. Alle de 3 nye alternativene inngår i pakken hvis du har kjøpt tilgang til teoriprøvene våre. Her kommer en kort beskrivelse av de 3 teoriprøve-alternativene våre:

Øving

Denne modusen gjør at du får se fasiten etter hvert spørsmål. Du trenger derfor ikke å vente til du har fullført teoriprøven før du får se om du har svart riktig eller galt. Dette kan gjøre det lettere å lære de riktige svarene etter hvert som du øver. Teoriprøven består av 45 tilfeldige spørsmål som er hentet fra forskjellige deler av pensum.

Eksamen

Denne modusen er den varianten brukerne våre er vant til, og som vi kun har benyttet oss av helt fram til nå. Du vil altså fortsatt kunne bruke denne varianten, som innebærer at du først får vite svarene etter at teoriprøven er fullført. Teoriprøven består av 45 spørsmål som velges tilfeldig ut fra databasen vår.

Ekspress

Denne modusen er for folk i farta. Denne teoriprøven består bare av 9 spørsmål som velges tilfeldig fra databasen vår. Du må svare riktig på 8 av 9 spørsmål for å bestå denne teoriprøven. (Dette er riktignok litt strengere enn i virkeligheten, men det er fordi 8 av 9 er det nærmeste man kommer den virkelige brøken som Statens vegvesen opererer med).

Vi håper at disse alternativene vil gjøre det lettere å velge det verktøyet som best i ditt tilfelle. Hvis du ikke allerede har kjøpt tilgang, men har lyst til å benytte deg av denne nye muligheten, kan du gjøre det her.