Temaliste for teoriprøven klasse B

teoriprøve
Her får du en temaliste for teoriprøven klasse B, som forteller hvilke temaer du kan få på teoriprøven hos Statens vegvesen. Jo bedre forberedt du er til teoriprøven, desto større er sannsynligheten for at du består på første forsøk! Så se igjennom alle temaene (trykk på hovedpunktene for å se underpunktene også), og tenk over om du er godt nok forberedt til å møte alle disse temaene på teoriprøven. Og for ordens skyld: Dette er ikke en “jukseliste” – dette er de temaene Statens vegvesen selv oppgir, til informasjon til dem som skal ta teoriprøven. Lykke til!
Framkommelighet
 1. valg av fart; sikt, veiforhold
 2. slippe frem
 3. forventet atferd fra andre
 4. å kjøre forbi
 5. bli forbikjørt
 6. fletting og feltskifte
Fører og eiers ansvar (formelle forhold)
 1. registrering av kjøretøy, vognkort
 2. eierforhold
 3. førerkortforhold
 4. forsikring og økonomiske forhold
 5. vilkår for å øvingskjøre
 6. offentlige reaksjoner ved overtredelser
 7. pliktmessig avhold
Kjøring under spesielle forhold
 1. kjøring i mørke, tunnel
 2. vanskelige siktforhold
 3. vanskelige føreforhold
 4. glatt føre, våt veibane
Mennesket i trafikken
 1. sansemessige begrensninger, syn, hørsel, vurdere fart
 2. sanse, oppfatte, avgjøre og handle
 3. eldre, uføre, barn
 4. tretthet, sykdom, rus, distraksjoner
 5. vegtrafikkloven § 3, grunnregelen for trafikk
Plassering av kjøretøy
 1. Sikkerhetssoner
 2. reaksjonslengde, bremselengde, stopplengde
 3. tydelig kjøremåte på flerfeltsveg, i rundkjøring og envegskjøring
 4. vegkryss, signal og tegn
 5. bred veg, smal veg, kollektivfelt, bruk av ulike kjørefelt
 6. avstand til kjøretøy foran
Regulering av trafikk
 1. politi, lyssignaler, skilt, skiltgrupper, vegoppmerking, trafikkregler
 2. stans og parkering
 3. spesielle regler for motorveg
 4. jernbaneplanovergang
Teknisk om kjøretøy og lasting
 1. forskriftsmessig og forsvarlig stand
 2. bremser, hjul, dekk, styring, lys
 3. sikkerhetsutstyr
 4. varselinnretninger
 5. tilhenger, lasting av bil og tilhenger
Trafikkulykker, uhell og miljø
 1. sikring av skadested, tunnel førstehjelp
 2. plikter ved ulykker, ulykke som samfunnsproblem,
 3. årsak til ulykker
 4. bilkjøring og miljø
Vikeplikt
 1. Trafikkreglene:
 2. § 7 om vikeplikt
 3. § 10 om fri veg
 4. vike- og stoppskilt
 5. rygging
 6. buss og busslomme

 

Vil du ha spørsmål fra ALLE disse delene av pensumlisten?

Kjøp tilgang i dag, og start øvingen!