Temaliste for teoriprøven klasse B

teoriprøve
Her får du temalisten for teoriprøven klasse B (datert august 2020), som forteller hvilke temaer du kan få på teoriprøven hos Statens vegvesen. Jo bedre forberedt du er til teoriprøven, desto større er sannsynligheten for at du består på første forsøk! Så se igjennom alle temaene (trykk på hovedpunktene for å se underpunktene også), og tenk over om du er godt nok forberedt til å møte alle disse temaene på teoriprøven. Og for ordens skyld: Dette er ikke en “jukseliste” – dette er de temaene Statens vegvesen selv oppgir, til informasjon til dem som skal ta teoriprøven. Lykke til!
Fart og plassering
 1. Avstand til forankjørende
 2. Feltvalg. Kollektivfelt. Rundkjøring. Envegskjøring
 3. Forbikjøring
 4. Hest i trafikken
 5. Planovergang
 6. Signal og tegn
 7. Sikkerhetssoner. Blindsoner
 8. Siktforhold. Vær. Mørke. Bruk av lys
 9. Stopplengde. Bremselengde. Reaksjonslengde
 10. Vegforhold. Veggrep
Fører og andre trafikanter
 1. Forholdet mellom trafikanter
 2. Fysiske/psykiske begrensninger
 3. Miljøhensyn
 4. Sanser. Reaksjonstid. Uoppmerksomhet
Fører og eiers ansvar (formelle forhold)
 1. Eierforhold. Registrering. Vognkort. Forsikring
 2. Førstehjelp
 3. Helsekrav. Førerrett. Førerkort. Øvelseskjøring
 4. Offentlige reaksjoner ved overtredelse
 5. Passasjer
 6. Pliktmessig avhold
 7. Sikt. Isfrie ruter. Snø på tak
 8. Trafikkuhell. Sikringsutstyr. Tunnelsikkerhet
 9. Tretthet. Rus
Kjøretøyet
 1. Betjeningsorganer. Instrumentpanel
 2. Dekk. Styring. Bremser. Kjetting. Lys
 3. Drivstoff. Energikilde. Eksos. Miljø
 4. Førerstøttesystemer
 5. Sikkerhetskontroll
Lover og regler
 1. Forskrift om bruk av kjøretøy
 2. Trafikkregler
 3. Vegtrafikkloven § 3 og § 21
Skilt og oppmerking
 1. Fletting
 2. Skilt. Skiltgrupper
 3. Vegoppmerking
Vikeplikt
 1. Høyreregel. Ut fra parkering. Bussholdeplass. Skilt
 2. Lysregulering. Politimannens tegn
 3. Rygging. Vending.
 4. Samhandling
 5. Stoppeplikt
 6. Trafikkreglene § 10

Vil du ha spørsmål fra ALLE disse delene av pensumlisten?

Kjøp tilgang i dag, og start øvingen!