Betingelser

Betingelser og vilkår for bruk av nettstedet vårt

Teksten på denne nettsiden utgjør betingelser og vilkår for bruk av nettstedet. Når man kjøper tilgang til teoriprøvene på bil-teori.no, vil tilgangen være gyldig og fungerende i den perioden som er angitt på tilgangspakken. Tilgangspakkene som gjelder en periode på mer enn én (1) dag, sikter til en periode som er sammenhengende. Tilgangen vil være operativ etter at kunden har registrert seg og betalingen er gjennomført. Det kan imidlertid forekomme nedetid som skyldes tekniske problemer eller andre årsaker. Hvis nedetiden er på over 10 % av tilgangspakkens gyldighetsperiode, vil kundene få utbetalt en kompensasjon på forespørsel. Kompensasjonens størrelse skal stå i forhold til tilgangspakkens størrelse. Se under overskriften “Reklamasjon” for mer informasjon. Alle prisene på nettstedet oppgis i norske kroner (NOK). Beløpet blir trukket på kundens kort når produktet (tilgangspakken) kjøpes.

Gratis teoriprøve

Alle har tilgang til en gratis teoriprøve. Denne inneholder 10 spørsmål, men ikke noe mer enn det. Den er ment å gi et inntrykk av hvordan teoriprøvene fungerer, slik at kunden har en formening om hva han/hun kan forvente ved kjøp av tilgangspakke. Den gratis teoriprøven kan benyttes så mange ganger man vil. Det er ikke lov til å kopiere spørsmålene eller svarene i noen av teoriprøvene våre i den hensikt å distribuere dem eller bruke dem overfor andre kunder eller brukere, enten det gjøres  i kommersiell øyemed eller ikke.

Pensum

Teoriprøvene våre tar utgangspunkt i den offisielle temalisten til Statens vegvesen som er datert august 2020.

Sjekkliste

Sjekklisten for teoriprøven er basert på en offisiell temaliste fra Staten vegvesen, men den kan bli endret uten at vi er oppmerksom på det. Vi har tatt utgangspunkt i den temalisten som er datert desember 2015. Spørsmålene våre er plassert der vi etter vår tolkning av temaene mener de hører hjemme, og listen skal ikke betraktes som en 100 % fullstendig liste som dekker alle de punktene som kan dukke opp på teoriprøven hos biltilsynet.

Leveringsbetingelser

Ettersom tilgangspakkene er digitale produkter, er det ingen leveringstid eller fraktomkostninger. Tilgangen til produktene oppnås etter at kunden har registrert seg og fullført kjøpet.

Ansvar ved kjøp

Kunden har selv ansvaret for at det kun er de ønskede varer som kjøpes og i det ønskede antall. Selger stilles ikke til regnskap for feilkjøp. Kjøper har imidlertid en angrefrist som kan benyttes innen den første timen etter kjøpet. Se overskriften “Angrefrist”.

Kundetjeneste

Kunder kan henvende seg via kundeservice@bil-teori.no for å få svar på spørsmål angående teoriprøven, betaling eller andre ting som har med våre tjenester å gjøre. Spørsmål besvares i all hovedsak via e-post, og svar vil vanligvis bli gitt innen kort tid. Vi kan ikke gi omfattende, personlig veiledning for kunder som vil bestå teoriprøven.

Personvern

Vi forstår og respekterer viktigheten av privatliv på Internett. Vi vil derfor ikke avsløre opplysninger om kunder/brukere til en tredjepart, med mindre det er nødvendig for å gjennomføre en transaksjon. Vi vil ikke selge kundens navn, adresse, e-postadresse, betalingskort eller personlige data til noen tredjepart uten til ditt samtykke. Personopplysninger vil bli behandlet av Ecom Sandal, Rytterstien 2, NO-1734 Hafslundsøy. Opplysningene er påkrevd for å gjennomføre betalinger på nettstedet. Det er frivillig å gi fra seg personopplysningene, men hvis opplysningene ikke oppgis, kan betalingen heller ikke gjennomføres. Opplysningene kan også brukes til å kontakte de aktuelle brukerne via e-post for å foreta undersøkelser eller sende tilbud o.l. Enhver som ber om det, skal få vite hva slags behandling av personopplysninger vi foretar. Flere viktige opplysninger finnes i personopplysningsloven (jf. par. 18, 19, 27, 28, hvor det bl.a. gis mer informasjon om retten til å kreve innsyn og retten til å kreve retting). Spørsmål om personvern kan rettes til kundeservice@bil-teori.no.

Utvidet tilgang

Utvidet tilgang vil si at du får ny 3-måneders tilgang til prøvene våre hvis du stryker på den teoretiske førerprøven hos Statens vegvesen. Denne muligheten tilbyr vi helt fram til du består teoriprøven hos biltilsynet. Vi kan naturligvis ikke garantere at du vil bestå teoriprøven hos Statens vegvesen etter å ha øvd på teoriprøven hos oss, men du vil få tilgang helt fram til du består, eller fram til tjenesten vår eventuelt opphører, avhengig av hva som kommer først. “Utvidet tilgang” er ment som et tiltak som skal hjelpe kunden med å bestå den teoretiske førerprøven hos  Statens vegvesen.

Endringer

Det kan forekomme feil, og lover o.l. kan bli oppdatert før vi blir klar over det. Ecom Sandal er derfor ikke ansvarlig for at spørsmålene kan inneholde uriktige opplysninger. Hvis slike opplysninger mot formodning skulle bli oppdaget, kan de meddeles i en e-post til kundeservice@bil-teori.no, slik at de kan bli korrigert.

Kontobruk

Når en kunde kjøper tilgang til teoriprøvene våre, får vedkommende en egen brukerkonto. Denne kontoen finnes på bil-teori.no/min-konto. Kontoen, og dermed også teoriprøvene, får kunden tilgang til ved å logge inn med brukernavn og passord. Brukernavnet og passordet er privat og skal ikke benyttes av noen andre. Kunden kan logge inn på alle elektroniske enheter, men når kunden forlater en offentlige enhet (for eksempel en datamaskin på en internettkafé), skal vedkommende logge ut fra brukerkontoen, slik at den ikke kan benyttes av andre.

Angrefrist

Angrefrist kan benyttes innen den første timen etter fullført kjøp. Kunden må skriftlig informere oss om at han/hun benytter seg av angrefristen, og den skriftlige henvendelsen må være sendt via e-post innen én (1) time etter at kjøpet er fullført. Henvendelsen må inneholde den e-postadressen som kunden registrerte ved kjøp, samt kundens telefonnummer. Pengene vil bli tilbakebetalt innen 30 dager. Tilgangen til teoriprøvene vil bli fjernet etter at henvendelsen er mottatt.

Reklamasjon

Hvis kunden skulle oppleve tekniske feil eller tekniske mangler ved et av produktene, skal kunden meddele dette til Ecom Sandal skriftlig. Dette gjøres via e-post til kundeservice@bil-teori.no. Hvis feilen eller mangelen vedvarer i over 10 % av  tilgangspakkens gyldighetsperiode, vil kundene få utbetalt en kompensasjon på forespørsel. Kompensasjonens størrelse skal stå i forhold til tilgangspakkens størrelse. Pengene vil i så fall bli tilbakebetalt innen 30 dager.

Cookies

Nettsiden vår bruker cookies (informasjonskapsler). Cookies defineres slik av Store Norske Leksikon (snl.no): “liten datamengde som en nettleser mottar fra nettsider som brukeren besøker, og som lagres som en fil på brukerens harddisk. En cookie kan inneholde informasjon som brukeren har registrert på siden, for eksempel brukernavn og passord i kryptert form, og som oversendes nettsiden ved påfølgende besøk. På den måten er det ikke nødvendig å registrere informasjonen mer enn én gang. Nettpublikasjoner bruker ofte informasjonskapsler til å samle inn opplysninger om sidens besøkende, og et besøk på en nettside kan gjerne innebære innsamling av flere kapsler, noen til selve publikasjonen, andre til publikasjonens annonsører. Nettlesere og brannmurer kan innstilles til ikke å godta cookies.” (Informasjonskapsel. (2015, 12. august). I Store norske leksikon. Hentet 30. november 2016 fra https://snl.no/informasjonskapsel.) Her kan du lese mer om hvilke cookies vi bruker.

Betalingsmetoder

Vi benytter betalingsmåten Bambora Checkout, som fungerer for Visa, Mastercard og Vipps.

Juridisk navn

Nettstedet bil-teori.no eies av virksomheten Ecom Sandal (org.nr 919 908 602), Rytterstien 2, NO-1734 Hafslundsøy, tlf. 97519343. Ecom Sandal forbeholder seg retten til å endre disse betingelsene og vilkårene når som helst, og uten at det gis noen skriftlig eller muntlig forvarsel. Kjøper godtar disse betingelsene og vilkårene ved kjøp og før kjøp kan gjennomføres.