Publisert Legg igjen en kommentar

Trikk og vikeplikt

trikk i oslo

Du står midt i et kryss i Oslo og der kommer trikken, hvordan var det nå igjen? Hvem har vikeplikt? I veitrafikkloven heter det «å gi fri vei for trikken». Hva betyr det, og gjelder det i alle situasjoner? Her får du oversikten.

Trikk

Trikk eller sporvogn, er noe mange kun forbinder med Oslo, men det er trikkelinje i Trondheim, og Bergen har bybanen. Så enten man bor i, eller er innom, en by som har trikk, må man kunne trafikkreglene som gjelder.

Under ser du et fareskilt som varsler om at det er trikk i området.


Vikeplikt for trikken

Som hovedregel har bilister alltid vikeplikt for trikken, selv i et kryss der trikken kommer fra venstre. Som kjørende har du plikt til å planlegge kjøringen slik at den ikke hindrer trikken i å komme fram.

Du har vikeplikt for trikken:

  • når du kommer fra en sidegate, uansett om trikken kommer fra høyre eller venstre
  • når du skal svinge i et kryss der trikken passerer
  • hvis du skal kjøre forbi en trikk som står på en holdeplass

Du skal kjøre forbi med største aktsomhet. Ifølge § 12 i trafikkreglene er det forbudt å kjøre forbi trikken foran et gangfelt, og når sikten er hindret.


Noen unntak?

Ja, det er et unntak i vikeplikten, og det gjelder i rundkjøringer.

Du har kanskje lagt merke til det, for i rundkjøringer kjører trikken rett gjennom. Her har trikken vikeplikt når den skal inn i rundkjøringen, men andre medtrafikanter skal gi fri vei for trikken når den skal ut av rundkjøringen.

Trikken har altså vikeplikt inn i rundkjøringen. Men når trikken skal ut av rundkjøringen, har bilister, syklende og gående vikeplikt for trikken.

Parkering ved trikkespor

Er du i stuss på om du kan parkere i en vei med trikkespor? Hvis skiltene angir det, kan du det. Men husk at trikken trenger minst 70 cm på hver side av sporene på rett strekning, og opptil 1,3 meter i en sving.

På vinterstid kan parkeringsplasser langs trikkespor bli mye smalere på grunn av brøytekanter. Så vær obs på dette hvis du skal parkere ved et trikkespor, slik at trikken kommer seg forbi.

Teoritentamen

Bli trygg på trafikkreglene, øv med vår teoritentamen og bestå teoriprøven på første forsøk!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *