Publisert Legg igjen en kommentar

Hva betyr fartsgrensesone?

Noen skilt kan være enklere å forstå enn andre. Et av skiltene flere synes er vanskelig, er fartsgrensesoneskilt. Her får du en oppklaring på hva de betyr, og hvilke regler som gjelder. 

Et fartsgrensesoneskilt gjelder for hele området eller sonen, fra der skiltet er satt opp. Det vil si at når du passerer dette skiltet, vil alle veier innenfor dette område ha den fartsgrensen som står på skiltet.


Fartsgrensesoneskilt

Fartsgrensesone

Skiltet angir fartsgrensen for hele sonen. Når man kjører inn i en slik sone, som ofte er tettbebygde strøk, er fartsgrensen som angitt på skiltet inntil det blir opphevet. Opphevelsen kan skje enten med skiltet Slutt på fartsgrensesone (se under) eller ved at det er satt opp veiskilt om gågate eller gatetun. Trafikkskiltet varsler også at fartsdumper kan være plassert i veien.

Fartsgrensen gjelder altså i hele området, for eksempel et helt boligfelt, frem til opphevelsen kommer. En vanlig måte å oppheve sonen på, er å bruke dette skiltet:

Slutt på fartsgrensesone

Dette skiltet betyr at fartsgrensesonen er opphevet. Det er generell fartsgrense som gjelder videre, med mindre noe annet er skiltet. 50 km/t er den laveste generelle fartsgrensen i Norge.

Hvis «Slutt på fartsgrensesone»-skiltet er plassert alene, betyr det at det er generell fartsgrense som gjelder videre. Men hvis det står et fartsgrenseskilt over dette skiltet, for eksempel 40 eller 60 km/t (som kalles spesielle fartsgrenser), vil dette være den nye fartsgrensen som gjelder etter dette skiltet. 

Oppsummering

Mens et vanlig fartsgrenseskilt (et rundt skilt med rød ring og sorte tall som viser hva fartsgrensen er) gjelder for en viss veistrekning, vil altså et fartsgrensesoneskilt gjelde for et helt område eller en hel sone, fra der skiltet er satt opp. Så når du passerer dette skiltet, vil alle veiene innenfor dette området ha den fartsgrensen som er angitt på skiltet, og det vil derfor ikke være noen vanlige fartsgrenseskilt innenfor dette området.

Bestå teoriprøven?

Er du klar for teoriprøven? Bli skiltekspert med vår egen skilttest! Kjøp tilgang til teoritentamen og bli trygg på trafikkskiltene🚗✨


Bestå teoriprøven – start øvingen i dag!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *