Publisert Legg igjen en kommentar

Ni skiltgrupper du bør kunne for å bestå teoriprøven – lær dem nå!

Det finnes over 300 skilt i Norge, disse gir oss nyttig informasjon om hva vi skal gjøre og hva vi skal unngå mens vi kjører. Disse skiltene er delt inn i ni skiltgrupper, og det er viktig at man kjenner til disse for å bestå teoriprøven. Under vil vi se på hver av de ni skiltgruppene.

Ni skiltgrupper

Veiskiltene er delt opp i 9 skiltgrupper, som er listet opp under. Har du kontroll på skiltgruppene?

  • Fareskilt
  • Vikepliktskilt og forkjørsskilt
  • Forbudsskilt
  • Påbudsskilt
  • Opplysningsskilt
  • Serviceskilt
  • Veivisningsskilt
  • Underskilt
  • Markeringsskilt

1. Fareskilt

Fareskilt gir deg beskjed om mulige farer langs veien som kan være vanskelig å oppdage i tide. For eksempel farlige svinger, fare om dyr langs veien, eller at man nærmer seg en planovergang uten bom. Det er viktig å følge disse skiltene for å kjøre trygt og unngå ulykker. Under ser du et eksempel på et fareskilt.

2. Vikepliktskilt og forkjørsskilt

Vikeplikt- og forkjørsskilt regulerer trafikken på en strekning eller et sted, og angir hvem som har vikeplikt, som regel i forbindelse med kryss eller innsnevringer. Under ser du et eksempel på et vikeplikt- og forkjørsskilt.

3. Forbudsskilt

Forbudsskilt angir hva som ikke er tillatt, som å kjøre forbi eller å parkere. Det kan være forbud på en strekning eller et sted, eller at et forbud slutter å gjelde. Se et eksempel nedenfor.

4. Påbudsskilt

Påbudsskilt viser noe man må gjøre, blant annet hvilken vei du må svinge eller hvilket kjørefelt du må bruke. Under ser du et eksempel på et påbudsskilt.

5. Opplysningsskilt

Opplysningskiltene forteller om spesielle regler som gjelder på en bestemt strekning eller et sted, både forbud og påbud. Se et eksempel her.

6. Serviceskilt

Serviceskiltene gir informasjon om tjenester langs veien, som hjelp i nødstilfeller, veiservice og turistattraksjoner. Se et eksempel her.

7. Veivisningsskilt

Veivisningsskilt gir informasjon om hvor du skal, for eksempel stedsnavn, veier, hvilket kjørefelt du skal velge, og hvor langt det er til reisemålet ditt. Se et eksempel her.

8. Underskilt

Underskilt brukes bare sammen med et hovedskilt. Underskiltene gir mer detaljer om hovedskiltet de er satt opp med. De forklarer, utvider eller begrenser hovedskiltets betydning. Se et eksempel nedenfor.

9. Markeringsskilt

Markeringsskilt gir informasjon om hvordan veien går videre, for eksempel svinger eller hindringer i eller nær veien. Under ser du et eksempel på et markeringsskilt.

Bestå teoriprøven

Jo mer du øver på de ni skiltgruppene og andre teorispørsmål, jo bedre forberedt vil du være til teoriprøven. Å lære skiltene er ikke bare viktig for teoriprøven, men også for å forstå hva som skjer på veien når du kjører. Ved å øve jevnlig vil du kunne gjenkjenne skiltene på en rask og effektiv måte, og du vil føle deg mer selvsikker når du kjører. Husk at det er viktig å følge skiltene, for å sikre din egen og andres sikkerhet på veien. Øv til teorien hos oss og bestå teoriprøven på første forsøk!

Forbered deg til teoriprøven med våre teorispørsmål!


Les også:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *