Publisert Legg igjen en kommentar

Vet du hvilke førerkort som er gyldig og ikke?

sertifikat for personbil

Vet du hvilke førerkort som er gyldig og ikke?

I Norge har vi flere typer førerkort. Faktisk er det 6 typer førerkort som er gyldige i dag. Ved begynnelsen av 2020 ble ett førerkort ugyldig, mens en helt ny type førerkort har nå blitt gyldig. Her finner du en enkel oversikt:

  • Grønn bok (produsert fram til 1979)UGYLDIG – Denne type førerkort er fra 01.01.2020 ikke lenger gyldig. Det grønne førerkortet fikk inntil 10 års gyldighet. Det betyr at seneste utløpsdato i et grønt førerkort kan være 1.april 1989. Fra 2. april 1982 gikk vi fra 10 års gyldighet på førerkortet til at det ble gyldig til 100-årsdagen. Grønne førerkort som har påført gyldighetsdato 2. april 1982 eller senere, fikk automatisk gyldighet til 100-årsdagen for lette klasser (klasse 1, 3 eller 4). 
  • Wien-førerkortet (produsert 1979-1997) – Det er to typer Wien-førerkort. Navnet Wien-modell tilbakeføres til Wien-konvensjonen 1968 om vegtrafikk som fastsetter utformingen. Førerkortet (N3) er en plastlaminert, rosa papirmodell i A7-format hvor de internasjonale førerkortklassene angis med kombinasjoner av bokstavene ABCDE, produsert fra mars 1989-ut 1997.
  • EØS førerkort (1998-I dag) – Det finnes tre ulike typer av dette førerkortet i kredittkortformat. Det ble utstedt ulike varianter i 1998, 2013 og 2018. Disse førerkortene er gyldige i hele EØS-området og i Sveits. Førerkortets format, materiale og layout er fastsatt av EU, mens den grafiske utformingen er nasjonal. Førerkortet er felles for bokmål og nynorsk. Førerkort for lette førerkortklasser (AM,A1,A2, A, B1, B, BE,S,T) er gyldig i inntil 15 år fram til du fyller 75 år. Førerkort for tunge førerkortklasser (C1,C1E,C,CE, D1,D1E,D,DE) er gyldig i inntil 5 år fram til du fyller 70 år. Utløpsdatoen for selve førerkortet står på kortets framside dersom du kun har lette førerkortklasser. Dato for førstegangserverv og utløpstid for hver enkelt førerkortklasse er oppført på baksiden av førerkortet. Det er utløpsdatoene på baksiden som regulerer hvor lenge du har lov å kjøre.
  • Digitalt førerkort – NYTT – Det siste nye er at du nå kan laste ned ditt eget digitale førerkort! Appen «Førerkort» kan brukes istedenfor ditt fysiske førerkort for kjøring i Norge. Blir du stoppet i kontroll må du vise gyldig førerkort, men du kan velge om du vil ha med deg ditt digitale eller fysiske førerkort. Det er ikke nødvendig å ha med begge. Du kan ikke forvente at det blir godkjent som legitimasjon i andre tilfeller. Det er heller gyldig som legitimasjon utenfor Norge. Her kan du laste ned appen «Førerkort»
Digitalt førerkort
Eksempel på hvordan det digitale førerkortet ser ut.
Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *