Publisert Legg igjen en kommentar

Forstå trafikkskiltene

Dette er lettere sagt enn gjort å forstå alle trafikkskiltene. Ja, det finnes jo nesten 300 forskjellige skilt. Hvordan skal man klare å lære alle?

Heldigvis er trafikkskiltene delt inn i gjenkjennelige kategorier som hjelper oss. I dette innlegget har vi laget en enkel oversikt over de forskjellige typer skilt som finnes og hva deres hensikt er.

100 Farlig sving

Fareskilt brukes når en fare kan være vanskelig å oppfatte i tide, eller når en fare er vesentlig større enn det som kan forventes ut fra trafikkforhold, veiutforming eller omgivelser.

204 Stopp

Vikeplikt- og forkjørsskilt regulerer vikepliktforholdene på en strekning eller et sted, som regel i forbindelse med kryss eller innsnevringer.

306.1 Forbudt for motorvogn

Forbudsskilt viser at det gjelder et forbud på en strekning eller et sted, eller at et forbud slutter å gjelde.

406 Påbudt rundkjøring

Påbudsskilt viser at et påbud gjelder på en strekning eller et sted.

509 Sambruksfelt

Opplysningsskilt viser at særlige regler, også en del forbud og påbud, gjelder eller slutter å gjelde for en strekning eller et sted.

626 Overnattingssted

Serviceskilt gir blant annet opplysninger om nødhjelp, veiservice, og severdigheter.

715 Avkjøringsvegviser

Veivisningsskilt gir opplysninger om stedsnavn, virksomheter, veiruter, valg av kjørefelt, valg av vei og avstand til reisemål.

802 Avstand

Underskilt brukes bare sammen med et hovedskilt, og gir nærmere klargjøring, utviding, utfylling eller begrensning av hovedskiltets betydning eller gyldighetsområde.

916 Avstandsmarkering i tunnel

Markeringsskilt gir informasjon om hvordan veien går videre, for eksempel svinger eller hindringer i eller nær veien.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *